Poslední naháňka na černou zvěř v této lovecké sezóně se uskutečnila v sobotu 22. ledna 2022. Probíhala v lokalitách, ve kterých jsme při předchozích naháňkách vždy narazili na větší množství této zvěře. Jednalo se o Šulkovnu a stráně nad Vltavou u přívozu a nad tůněmi. V náročném skalnatém terénu byla ve dvou lečích ulovena dvě divoká prasata. Celkem se tak na společných lovech v této sezóně ulovilo 12 kusů černé zvěře.  Nadále bude odlov pokračovat individuální formou, tj. šoulačkou nebo na čekané. 

Důvodem intenzivního lovu je trvalé nebezpečí vypuknutí afrického moru prasat (AMP). I když v současnosti se tato choroba na území ČR nevyskytuje, hrozí její zavlečení ze sousedních států – Německa, Polska, Slovenska a Maďarska, ve kterých se nachází několik ohnisek. Máme ještě v živé paměti průběh této vysoce nakažlivé choroby, která naštěstí není přenosná na člověka, před několika lety na Zlínsku, kterou se podařilo zlikvidovat enormním úsilím zainteresovaných státních orgánů a různých organizací. Jedinou cestou byla úplná likvidace populace černé zvěře v zasažené oblasti. Nejprve jejím uzavřením pomocí oplocení a nakonec intenzivním odlovem včetně zapojení policejních odstřelovačů. Jako preventivní opatření je v současnosti vytyčeno nárazníkové pásmo u severních hranic státu, kde platí zvláštní opatření Státní veterinární správy určující povolené způsoby lovu, výši zástřelného, nálezného padlého kusu apod.

                                                                                                                   Ing.Jindřich Trpák