Jednou z nejmladších a zároveň největších obor v ČR je obora Židlov založená roku 2000 poblíž Mimoně na území bývalého vojenského prostoru Ralsko. Jméno dostala po zaniklé obci, která musela ustoupit potřebám armády k vybudování tankové střelnice. Má celkovou výměru 3.786 ha a lze na ní najít jak lesní plochy, tak plochy ostatní a vodní. Vzhledem k pískovému podkladu je v lese nejvíce zastoupena borovice, dále pak také smrk a dub. Značně velké volné plochy, dříve využívané armádou, jsou rozryté tankovými pásy a krátery po dělostřeleckých granátech a dnes zarůstají pestrou skladbou dřevin a trav, kde se daří různým druhům drobných živočichů a hmyzu.

Hlavní zvěří v oboře je jelen evropský s normovaným stavem 700 ks, doplňkovou zvěří pak muflon v počtu 300 ks. Zajímavostí je, že v roce 2011 bylo do obory vysazeno 5 ks zubra evropského s cílem dosažení kmenového stavu 25 ks.

Vstup do obory, mimo klidovou oblast, je umožněn pěším i cyklistům, a to jen po vyznačených cyklostezkách.

Ing. Jindrich Trpák