Každoročně se počátkem listopadu, kolem svátku svatého Huberta, konají slavnosti k poctě tohoto patrona myslivců. Jednou z nejvýznačnějších akcí bývá hubertská mše, což je mše svatá provázená sborovým zpěvem a hrou na lovecké hudební nástroje.

Známe tři česká provedení, z nichž nejznámější je Hubertská mše B dur od autorů Petra Vacka a Josefa Selementa. Uvedené hudební zpracování jsme mohli slyšet předloni v originální verzi pro tři lesnice a loni v úpravě pro čtyři lesnice a borlici. Další mší je Hubertská mše Es dur od stejných autorů, která byla věnována Řádu svatého Huberta. Třetí českou mší je Hranická hubertská mše B dur od Petra Vacka a Vladimíra Vyhlídala. Byla zkomponována v roce 2009 a věnována trubačům Střední lesnické školy v Hranicích a odtud plyne její název.
Právě tuto mši předneslo Lovecké trio Praha se svými hosty při letošní svatohubertské mši v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 10. listopadu. Umělecký dojem z přednesu mše, upravené pro čtyři lesnice a borlici, byl umocněn tím, že mezi účinkujícími vynikajícími hudebníky byli i autor hudby pan Vacek a člen České filharmonie pan Duda.
Před zahájením mše uspořádali hudebníci na prostranství před kostelem malý uvítací koncert, na němž přednesli loveckou hudbu typickou pro parforsní hony (štvanice ). Skladby však byly od soudobých autorů jako např. fanfáry od prof. Dyka. Zaznělo též Konopišťské Halali, árie Bon Repos apod. Součástí koncertu byl i výklad o tom, jak se z lesního rohu vyvinula lesnice či borlice, význam slova halali a další zajímavosti.
V 11 hodin vyšel průvod v jehož čele šli tři členové Řádu sv. Huberta ve slavnostních pláštích následovaní farářem p. Pavlem Kunešem. Myslivci v uniformách, někteří provázeni loveckými psy či loveckým dravcem, nesli na nosítkách obětiny, což byli bažanti, divoké kachny a sele divočáka. Průvod vešel do chvojím vyzdobeného a zcela zaplněného kostela, kde před oltářem spočívaly krásné jelení parohy. Pak byla odsloužena mše, kterou celebroval p. P. Kuneš. O zpěv se postaral jako vždy skvělý ženský soubor Klenota a o hudbu již zmínění hudebníci z Loveckého tria Praha s hosty. Součástí mše bylo čtení z Bible, přímluvy k Bohu a kázání pana faráře, ve kterém se zmínil o svatohubertské legendě, přínosu hraběte Šporka k mysliveckým tradicím, významu myslivosti v historii i současnosti a zcela aktuálně též o přírodním prostředí a zhoršujících se podmínkách pro život jak lidí, tak zvěře.
Po skončení mše zahráli hudebníci před kostelem na rozloučenou několik fanfár a troubených signálů používaných při honech.
Letošní hubertská mše byla zážitkem jak pro věřící, tak pro ty, kteří si přišli poslechnout pěknou hudbu a zpěv. Poděkování patří všem těm, kteří se na zajištění důstojného průběhu mše podíleli.