Svatohubertská mše

 

V zasněženou sobotu 12. 11. 2016 se konala Svatohubertská mše v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Svatý Hubert je patronem lovců a myslivců, a proto se této slavnosti zúčastnili, mimo jiných, také členové Mysliveckého spolku Zdiby-Klecany. I přesto, že je kostelík malý, mše měla velkou atmosféru a kostel byl téměř zaplněný. Z pohledu diváka stáli vpravo od oltáře tři trubači (FLD ČZU) a vlevo místní ženský sbor KLENOTA. Svatohubertská mše je pro myslivce důležitá, protože děkují svému patronovi za to, že k nim byl při honech štědrý. I při této mši nebylo výjimkou, že myslivci donesli obětiny. Mše začínala v 11 hodin a to slavnostním nástupem myslivců a příchodem pana faráře.

V průběhu mše zpíval sbor a troubili trubači, četl se žalm, děkovalo se Bohu za přízeň a nesly se obětiny k oltáři. Myslivecká děvčata nesla hroznové víno, chléb, vodu, víno, hostie, kachny, orebice a bažanty.

Kostel byl vyzdoben chvojím a myslivci byli oblečeni ve své klasické zelené barvě, což umocňovalo atmosféru Svatohubertské mše. Farář P. Pavel Kuneš připomněl poslání myslivců, kteří se mají o zvěř také starat, protože již brzy začne zima a naše zvěř v lesích bude mít dobu nouze. A právě v těchto dnech myslivcům začínají povinnosti se ještě o trochu více než v letním období starat o zvěř. Myslivci musejí vyrazit do revíru zakrmovat, aby zvěř nestrádala a přežila zimu.

Když mše skončila, myslivci a trubači vyšli ven před kostel a trubači ukončili obřad slavnostní mysliveckou fanfárou. Tím se ukončila celá Svatohubertská oslava a my doufáme, že se z toho stane tradice a za rok se sejdeme v místním kostele znovu a třeba i v hojnějším počtu.

Na přípravě této slavnosti se podílela Fara Klecany, MS Zdiby-Klecany a Spolek Humbuk, to vše s podporou Města Klecany.  

                                                                                                         Eva Samcová