psi v honitbe

 

Vážení spoluobčané,

vstupujete-li do přírody, je třeba vybavit se nejen ohleduplností, ale také několika základními informacemi. Snadno se totiž můžete dopustit přestupku. Zákon o myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb. v platném znění) zakazuje pod pokutou 10.000 Kč jakýmkoliv způsobem plašit zvěř, rušit ji při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na její život (§ 9, odst. 1). Buďte ohleduplní především v jarním období, kdy se líhnou a rodí nová mláďata. Pokud uvidíte v některé lokalitě zákaz vstupu či jiné omezení, věřte, že tam není samoúčelně a na jeho porušení se rovněž vztahuje sankce. 

Zákon také zakazuje volné pobíhání domácích mazlíčků v honitbě, mimo vliv svého majitele nebo vedoucího (§ 10, odst. 1). Co znamená pojem "mimo vliv?" Pokud nejste schopni svým povelem přimět svého svěřence k okamžité změně činnosti (například pronásleduje-li zvěř a okamžitě na zapískání nepřestane a nevrátí se k Vám), je mimo Váš vliv a raději jej nechejte na vodítku. Spolu s neblahým dopadem na zvěř, sankcí až do výše 30.000 Kč, případně náhradou škody, si můžete přivodit i daleko horší následky...

Třicetitisícová saknce hrozí rovněž za poškozování či ničení mysliveckých zařízení - například slanisek, napajedel, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře (§ 9, odst. 2). Nejsou stavěna samoúčelně, nechávejte je proto bez zásahu.

Každá věc, každý pozemek má svého vlastníka a s tím jsou rovněž spojena jeho práva. Mějte proto na paměti, že je může vymáhat.