Je tomu již deset let, kdy dne 27. 5. 2011 zahájil Lions Club Praha, pod patronací našeho Mysliveckého spolku Zdiby – Klecany, screeningové vyšetření zraku u dětí předškolního věku. Tato akce se nazývá Lví očko. 

Členové našeho MS navštěvují mateřské školy a pomocí speciální kamery zjišťují odchylky od normálního fungování oka, a tak se včas odhalují možné oční vady dětí. V tom případě dostanou rodiče doporučení k návštěvě očního lékaře, který určí, o jakou vadu se jedná, a zajistí adekvátní léčbu. Vyšetření je bezplatné, je však třeba písemného souhlasu rodičů. Za celou dobu měření v okolních mateřských školách bylo vyšetřeno 2 036 dětí a přitom odhalen určitý počet očních vad, které si vyžádaly léčbu.

I letos jsme oslovili mateřské školy v Klecanech, Řeži, Zdibech a Chabrech s nabídkou vyšetření jejich žáčků, které se uskuteční v druhé polovině listopadu. Individuálně lze k vyšetření přihlásit i dítě, které do předškolního zařízení nechodí. Tímto způsobem se členové našeho MS zapojují do činnosti, která s myslivostí nesouvisí, je však velmi prospěšná pro zdraví našich nejmenších dětí.

                                                                                                                                         Ing.Jindřich Trpák