Červen je již tradičně označován jako měsíc myslivosti a ochrany přírody.

V tomto měsíci se rodí nejvíce mláďat lovné zvěře, ale i ostatních zvířat a ptáků žijících ve volné přírodě. Je to krásný zážitek, když můžete vidět roztomilá srnčata či malé zajíčky. Aby měla tato mláďata šanci přežít, je třeba aby se všichni návštěvníci přírody chovali ohleduplně. To znamená, aby nenechávali své psy volně pobíhat, pohybovali se, pokud možno, po vyznačených cestách a při nálezu nějakého mláděte se jej nedotýkali. Lidé, vedeni potřebou zachránit opuštěného tvora, odnášejí mláďata domů či do útulku a tím ho vlastně odsuzují k záhubě. Nejedná se totiž o opuštěné mládě, protože matka s ním není trvale aby jej nevystavovala nebezpečí ze strany predátorů. Obvykle je nablízku ve skrytu a přichází pouze ke kojení. Horší situace však nastává při kosení pícnin, kdy každoročně dochází ke značným ztrátám hlavně na srnčí zvěři. Jedinou možností, jak alespoň částečně zmírnit tyto ztráty, je spolupráce zemědělců s myslivci, kteří těsně před senosečí vyhánějí s pomocí loveckých psů ohroženou zvěř z polí.
I my se snažíme svým dílem přispět k zachování původních živočišných druhů v naší honitbě. Nakupujeme a vypouštíme do přírody dospělou bažantí zvěř, tlumíme zvířata škodící myslivosti, redukujeme stavy černé zvěře, provádíme zimní přikrmování i veterinární opatření, budujeme a udržujeme pachové ohradníky podél silnic.
Propagujeme myslivost i náš myslivecký spolek pořádáním besed se žáky škol , naučnými procházkami s myslivci v honitbě, tradičním mysliveckým plesem či aktivní účastí při pořádání Svatohubertské mše v klecanském kostele. V ochraně zvěře a přírody i pořádání kulturních akcí chceme pokračovat i v dalších letech.